Hướng dẫn sử dụng

Tổ chức, cá nhân lựa chọn menu “DỊCH VỤ CÔNG” để tiến hành tra cứu thông tin của thủ tục hành chính. TTHC Image 01 Tổ chức, cá nhân click chọn 1 thủ tục hành chính cần tra cứu, thông tin chi tiết về thủ tục hành chính sẽ hiện ra: TTHC Image 02 Người làm thủ tục có thể nộp hồ sơ thủ tục hành chính: Bằng cách click vào nút “Nộp hồ sơ” hoặc in hướng dẫn thủ tục hành chính bằng nút “In” TTHC Image 03
NopHsTrucTuyen 01
NopHsTrucTuyen 03
NopHsTrucTuyen 04
NopHsTrucTuyen 06
NopHsTrucTuyen 07
NopHsTrucTuyen 08
NopHsTrucTuyen 09
NopHsTrucTuyen 11
NopHsTrucTuyen 12
NopHsTrucTuyen 13
TienIchHoTro 01
TienIchHoTro 02
TienIchHoTro 03