Đăng ký

Thông báo

- Chi cục ATVSTP Hà Nội thực hiện nâng cấp Cổng dịch vụ công.

- Cá nhân/Tổ chức/Doanh nghiệp đã đăng ký tài khoản trước ngày 16/05/2022 vui lòng thiết lập lại mật khẩu đăng nhập theo các bước sau:

Bước 1: Chọn "Quên mật khẩu"

Bước 2: Nhập "Mã số thuế/Số ĐKKD" và chọn "Gửi mã xác thực"

(Quý khách vui lòng kiểm tra email, hệ thống sẽ gửi mã xác thực vào địa chỉ email đã khai báo khi đăng ký tài khoản trước ngày 16/05/2022)

Bước 3: Nhập mã xác thực và nhập mật khẩu mới, sau đó chọn "Xác nhận"

Bước 4: Đăng nhập hệ thống với mật khẩu mới bạn vừa thiết lập tại bước 3.

Trân trọng cảm ơn!