Xóa bộ lọc
STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Tên sản phẩm Mã hồ sơ Nhóm sản phẩm Ngày tự công bố Ghi chú
1 - Công ty TNHH thương mại XNK An Thành xóm 3, làng đại lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 123 000.02.19.H26-220722-0001 Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền và nước đá dùng chế biến thực phẩm 22-07-2022

2 - Công ty TNHH thương mại XNK An Thành xóm 3, làng đại lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội ᴅuc™ 000.02.19.H26-220622-0001 Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền và nước đá dùng chế biến thực phẩm 22-06-2022

3 Văn phòng đại diện Abbott Laboratories GmbH tại Hà Nội tầng 7, tầng 8 tháp a tòa nhà handi resco, , Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 32423 000.02.19.H26-220620-0001 Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền và nước đá dùng chế biến thực phẩm 20-06-2022

4 Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Trang Ly số 05-g19, tập thể thành công, phường thành công, , , Thành phố Hà Nội 3123123 000.02.19.H26-220614-0006 Các sản phẩm khác không được quy định tại danh mục của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 14-06-2022

5 - Công ty TNHH thương mại XNK An Thành xóm 3, làng đại lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội ten san pham 000.02.19.H26-220614-0005 Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 14-06-2022

6 - Công ty TNHH thương mại XNK An Thành xóm 3, làng đại lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội Ten san pham 000.02.19.H26-220614-0002 Thực phẩm bổ sung, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các vi chất bổ sung vào thực phẩm 14-06-2022

7 - Công ty TNHH thương mại XNK An Thành xóm 3, làng đại lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội tasdta 000.02.19.H26-220613-0002 Thực phẩm bổ sung, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các vi chất bổ sung vào thực phẩm 13-06-2022

8 - Công ty TNHH thương mại XNK An Thành xóm 3, làng đại lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội tesst 000.02.19.H26-220613-0001 Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền và nước đá dùng chế biến thực phẩm 13-06-2022

9 - Công ty TNHH thương mại XNK An Thành xóm 3, làng đại lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội ưerwerw 000.02.19.H26-220602-0017 Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 02-06-2022

10 Tên doanh nghiệp 23 Chiến Thắng, Xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh ten san pham 000.02.19.H26-220531-0007 Các sản phẩm khác không được quy định tại danh mục của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31-05-2022

ádf

11 Tên doanh nghiệp 23 Chiến Thắng, Xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh ten san pham 000.02.19.H26-220531-0006 Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 31-05-2022

12 Tên doanh nghiệp 23 Chiến Thắng, Xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh ten san pham 000.02.19.H26-220531-0005 Các sản phẩm khác không được quy định tại danh mục của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31-05-2022

13 Tên doanh nghiệp 23 Chiến Thắng, Xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh ten san pham 000.02.19.H26-220531-0004 Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 31-05-2022

14 Tên doanh nghiệp 23 Chiến Thắng, Xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh ten san pham 000.02.19.H26-220531-0003 Thực phẩm dinh dưỡng y học 31-05-2022

15 - Công ty TNHH thương mại XNK An Thành xóm 3, làng đại lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội bb 000.02.19.H26-220530-0008 Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 30-05-2022

khong dAT

Bước Ngày bắt đầu dự kiến Số ngày QĐ Ngày kết thúc dự kiến Tiến độ thực tế
Công việc Bắt đầu Kết thúc Người thực hiện