Xóa bộ lọc
STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Tên sản phẩm Mã hồ sơ Nhóm sản phẩm Ngày tự công bố Ghi chú
16 - Công ty TNHH thương mại XNK An Thành xóm 3, làng đại lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội bb 000.02.19.H26-220530-0008 Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 30-05-2022

khong dAT

17 - Công ty TNHH thương mại XNK An Thành xóm 3, làng đại lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội c 000.02.19.H26-220530-0006 Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền và nước đá dùng chế biến thực phẩm 30-05-2022

18 - Công ty TNHH thương mại XNK An Thành xóm 3, làng đại lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội sdfsdfs 000.02.19.H26-220530-0005 Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền và nước đá dùng chế biến thực phẩm 30-05-2022

19 Tên doanh nghiệp 23 Chiến Thắng, Xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh ưèwề 000.02.19.H26-220530-0002 Các sản phẩm khác không được quy định tại danh mục của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31-05-2022

20 ádf ádf, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội a 000.02.19.H26-220530-0001 Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền và nước đá dùng chế biến thực phẩm 31-05-2022

21 vi asdf, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội asdf 000.02.19.H26-220529-0005 Thực phẩm bổ sung, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các vi chất bổ sung vào thực phẩm 30-05-2022

sdfasdf

22 - Công ty TNHH thương mại XNK An Thành xóm 3, làng đại lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội a 000.02.19.H26-220529-0004 Thực phẩm bổ sung, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các vi chất bổ sung vào thực phẩm 30-05-2022

o

23 test 123, Phường Quang Trung, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang sản phẩm a 000.02.19.H26-220529-0003 Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền và nước đá dùng chế biến thực phẩm 29-05-2022

24 - Công ty TNHH thương mại XNK An Thành xóm 3, làng đại lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 1 000.02.19.H26-220529-0002 Thực phẩm bổ sung, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các vi chất bổ sung vào thực phẩm 29-05-2022

25 - Công ty TNHH thương mại XNK An Thành xóm 3, làng đại lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội a 000.02.19.H26-220529-0001 Thực phẩm bổ sung, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các vi chất bổ sung vào thực phẩm 30-05-2022

aaa

26 - Công ty TNHH thương mại XNK An Thành xóm 3, làng đại lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội a 000.02.19.H26-220528-0002 Thực phẩm bổ sung, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các vi chất bổ sung vào thực phẩm 28-05-2022

ádf

27 - Công ty TNHH thương mại XNK An Thành xóm 3, làng đại lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội a 000.02.19.H26-220528-0001 Thực phẩm bổ sung, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các vi chất bổ sung vào thực phẩm 28-05-2022

asdfasdf

28 Tên doanh nghiệp Tiếng Việt 23 Chiến Thắng, Xã Tân Hồng, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương Tên sản phẩm 000.02.19.H26-220527-0010 Thực phẩm dinh dưỡng y học 27-05-2022

29 - Công ty TNHH thương mại XNK An Thành xóm 3, làng đại lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội Tên sp 000.02.19.H26-220527-0009 Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 27-05-2022

30 - Công ty TNHH thương mại XNK An Thành xóm 3, làng đại lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội Tên sp 000.02.19.H26-220527-0008 Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 27-05-2022

Bước Ngày bắt đầu dự kiến Số ngày QĐ Ngày kết thúc dự kiến Tiến độ thực tế
Công việc Bắt đầu Kết thúc Người thực hiện