Xóa bộ lọc
STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Tên sản phẩm Mã hồ sơ Nhóm sản phẩm Ngày tự công bố Ghi chú
31 - Công ty TNHH thương mại XNK An Thành xóm 3, làng đại lan, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội Tên sp 000.02.19.H26-220527-0007 Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 27-05-2022

32 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG số 2, ngõ 441/1/3 phố vũ hữu, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội sản phẩm 01 000.02.19.H26-220527-0001 Thực phẩm bổ sung, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các vi chất bổ sung vào thực phẩm 27-05-2022

33 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG số 2, ngõ 441/1/3 phố vũ hữu, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội sản phẩm 01 000.02.19.H26-220525-0026 Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền và nước đá dùng chế biến thực phẩm 25-05-2022

34 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG số 2, ngõ 441/1/3 phố vũ hữu, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội sản phẩm 01 000.02.19.H26-220525-0024 Thực phẩm bổ sung, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các vi chất bổ sung vào thực phẩm 25-05-2022

35 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG số 2, ngõ 441/1/3 phố vũ hữu, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội sản phẩm 01 000.02.19.H26-220525-0022 Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền và nước đá dùng chế biến thực phẩm 25-05-2022

36 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG số 2, ngõ 441/1/3 phố vũ hữu, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội sản phẩm 01 000.02.19.H26-220525-0023 Thực phẩm bổ sung, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các vi chất bổ sung vào thực phẩm 25-05-2022

37 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG số 2, ngõ 441/1/3 phố vũ hữu, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội sản phẩm 01 000.02.19.H26-220525-0004 Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền và nước đá dùng chế biến thực phẩm 25-05-2022

38 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG số 2, ngõ 441/1/3 phố vũ hữu, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội sản phẩm 01 000.02.19.H26-220525-0003 Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền và nước đá dùng chế biến thực phẩm 25-05-2022

39 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG số 2, ngõ 441/1/3 phố vũ hữu, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội sản phẩm 01 000.02.19.H26-220525-0002 Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền và nước đá dùng chế biến thực phẩm 25-05-2022

40 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG số 2, ngõ 441/1/3 phố vũ hữu, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội sản phẩm 01 000.02.19.H26-220525-0001 Thực phẩm bổ sung, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các vi chất bổ sung vào thực phẩm 25-05-2022

41 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG số 2, ngõ 441/1/3 phố vũ hữu, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội sản phẩm 01 000.02.19.H26-220524-0006 Thực phẩm bổ sung, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các vi chất bổ sung vào thực phẩm 24-05-2022

42 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG số 2, ngõ 441/1/3 phố vũ hữu, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội sản phẩm 01 000.02.19.H26-220524-0006 Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 24-05-2022

43 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG số 2, ngõ 441/1/3 phố vũ hữu, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội sản phẩm 01 000.02.19.H26-220524-0004 Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền và nước đá dùng chế biến thực phẩm 24-05-2022

44 Tên doanh nghiệp 23 Chiến Thắng, Xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh Tên sản phẩm 1 000.02.19.H26-220518-0009 Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền và nước đá dùng chế biến thực phẩm

45 Công ty TNHH dược phẩm FOBIC lô tt09, nam đô complex, số 609 trương định, , , Thành phố Hà Nội Hinokitiol (Chiết xuất từ cây Tùng Bách đỏ) 000.02.19.H26-220518-0008 Thực phẩm bổ sung, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các vi chất bổ sung vào thực phẩm 18-05-2022

Bước Ngày bắt đầu dự kiến Số ngày QĐ Ngày kết thúc dự kiến Tiến độ thực tế
Công việc Bắt đầu Kết thúc Người thực hiện